اقدامات غرب در رابطه با جنگ جمعیتجنگ جمعیتفتنه کنترل جمعیت و شعار فرزند کمتر زندگی بهترفرزند آوریمضرات تک فرزندی و دو فرزندی

سیاست کنترل جمعیت از کجا آمد؟

به گزارش ریحانه های بهشتی جهان نیوز، در سال ۱۷۹۸ «توماس مالتوس» اقتصاددان مشهور پیش بینی کرد که جمعیت جهان روزی به مرز انفجار خواهد رسید و از حدّ منابع غذایی زمین پیشی خواهد گرفت. به حساب مالتوس جمعیت جهان که در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بود، در سال ۲۰۰۰ از مرز شش میلیارد خواهد گذشت. مالتوس عقیده داشت که منابع غذایی جهان محدود و میزان آن در حدّ ثابتی است و باید انسان خود را با آن سازگار نماید. بدنبال این پیش بینی، مادّه پرستان و استعمارگران از ترس فقر، شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را سر دادند؛ غافل از اینکه رزق و روزی خداوند بیکران است.

اثر ی اعتراضی از علامه حسینی طهرانی، در اوج اجرای سیاست های کنترل جمعیت

حضرت علامه آیه الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی بر اساس ضرورت توجه به سیاست های کنترل جمعیت که در تضاد با مبانی اسلام است کتاب «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» را تالیف نمودند که این رساله قسمتی از جلد اوّل «نور ملکوت قرآن» می باشد.

چون در حین طبع این رساله که از ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی پنج سال می گذشت و در این مدّت با عنوان تنظیم خانواده و کنترل جمعیت فعّالیت های چشمگیری به وقوع پیوست؛ علاّمه تهرانی اقدام به نوشتن تذییلاتی بر این رساله فرموده و با عطف جملۀ «کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» نام «رسالۀ نکاحیه» را تفسیر نموده اند.

آنچه که باعث سلامت زن می گردد

در مقدمه این کتاب ضمن تفسیر آیه «وَلَایقْتُلْنَ أَوْلَـادَهُنَّ» که بر اساس تفسیر علامه طباطبایی صورت گرفته است، ایشان به موضوعاتی همچون: بیعت زنان با پیغمبر به شرط نکشتن اولاد، حرمت سقط جنین در شریعت مقدّس اسلام، مقدار دیۀ نطفه و دیۀ جنین بر حسب مراتب حمل، آنچه که باعث سلامت زن می گردد، فوائد بی شمار حامله شدن زنان و مضرّات بی شمار نازائی، ترغیب اسلام به نکاح و تکثیر اولاد و نهی از عذوبت و عقیم بودن، محبوبیت بنای ازدواج در اسلام و وظیفۀ دولت اسلامی در فراهم کردن تسهیلات ازدواج بر اساس آیات و روایات قرآنی پرداخته است.

در ادامه و در بخش بعدی رساله نکاحیه؛ به مقالۀ دکتر ناصر سیم فروش در ابطال بستن لوله های مردان و زنان از نظر پزشکی، عواقب وخیم بستن لوله های مردان و عوارض خطیر پزشکی در اثر بستن لوله در مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با توجه به رواج بستن لوله در مردان و زنان در آن زمان مورد بررسی قرارگرفته است.

سیاست های ایالات متحده امریکا و کاهش جمعیت در جوامع اسلامی

کشورهای اسلامی در معرض نقشه های طرح ریزی شده از جانب ایالت متّحده آمریکا به منظور کاهش میزان افزایش طبیعی جمعیت قرار گرفته اند؛ و این طرح ها از طریق نفوذ بر مدیریت های سیاسی این کشورها و حاکمیت ایالات متّحده آمریکا بر سازمان های بین المللی بخصوص سازمان های وابسته به آن صورت می گیرد.

این طرح ها شامل تغییرات فرهنگی است که منجرّ به حاکمیت فرهنگ غربی بر جوامع اسلامی شده تا جایی که رفتار مسلمانان مطابق این فرهنگ و یا انعکاسی از آن می شود.

در طرح های آمریکائی برای کاهش جمعیت در جهان سوّم ، اقداماتی جهت وارد شدن فشار اقتصادی بر خانواده ها پیش بینی شده است که همزمان با آن اعلام می شود: این مشکلات ناشی از افزایش فرزندان است!

سیاست کنترل جمعیت، برای به بازار کشاندن زنان و در صدد هدر دادن عمر آنان است.

تضاد سیاست های کاهش جمعیت با ارزش های اسلام، مهمترین موضوعی است که در این رساله به آن پرداخته است و این هشدار را نیز می دهد که این سیاست ها از طریق فرهنگ غربی در فرهنگ اسلامی کشور نفوذ کرده و با شعارهایی مانند «رشد بی رویه جمعیت، مخالف آزادی و استقلال زن می باشد» و «افزایش جمعیت با تحقّق زیبایی های زن منافات دارد» همچنین تلاش در جهت متقاعد ساختن خانواده ها به اینکه با افزایش تعداد فرزندان، منافع اشخاص چه از نظر اقتصادی و چه اجتماعی به خطر می افتد و این مهم را گوشزد می کند که این طرز تفکر در نهایت منجرّ به گسترش بی دینی و فردگرایی شده و اخلاق عمومی و ارزش های اجتماعی را که از دین اسلام سرچشمه می گیرد را تضعیف می نماید و نویسنده بر این امر اعتقاد دارد که سیاست کنترل جمعیت، برای به بازار کشاندن زنان و در صدد هدر دادن عمر آنان است و ارائۀ افکار جدید که چون دستاویزی برای جدا ساختن زن از ارزش های جامعه اش مطرح می گردد، موجب شده تا موقعیت زن و نقش وی در جوامع اسلامی تغییر یابد.

در نتیجه این سیاست، زنان مسلمان چیزی از نوع آزادی زن غربی به دست می آورند و همین امر یکی از ابزارهایی است که موجب می شود سطح رشد جمعیت در کشورهای اسلامی سیر نزولی داشته باشد.

 عمدۀ فعّالیت آمریکا در مورد کنترل جمعیت، بر روی محدود کردن جمعیت کشورهای جهان سوّم و در کنار آن، کشورهای اسلامی متمرکز است که از طریق صندوق جهانی پول و سازمان ملل متّحد، و سازمانهای وابستۀ به آن صورت می گیرد «نقشه های استعماری در قالب سیاست های کنترل جمعیت درکشورهای اسلامی اهرم های سیاسی آمریکا برای کنترل جمعیت کشورهای اسلامی است»

گسترش ارزش های اسلامی در رابطه با ازدواج و فرزندآوری

گسترش ارزش های اسلامی در رابطه با ازدواج و زایمان با ترویج آیه های قرآنی و احادیث و بالا بردن سطح آگاهی مردم برای بکار گیری آن و حرکت در جهت هدایت تعالیم اسلامی، حمایت گروه ها و مؤسّسه های اسلامی از طریق بکارگیری سیاست های جمعیتی که در خدمت اسلام و مسلمانان است، حمایت گروه ها و مؤسّسه های اسلامی به منظور تشویق ازدواج سریع و ارائه تسهیلات مادّی برای جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی به منظور تسریع در ازدواج و همچنین امکان ایجاد مؤسّسه هایی برای ازدواج سریع در کشورهای اسلامی از جمله پیشنهادات علامه حسینی طهرانی در قبال مبارزه با سیاست های کنترل جمعیت است که در کتاب «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» بدان اشاره نموده اند.

خداوندِ رازق عالم قادر حکیم، که از عوالم غیب، روزی را نازل می فرماید برای هر فرد بخصوصه روزی جداگانه میرساند؛ برای یکی، یکی؛ برای هزار، هزار. بنابراین این تفکر که به خاطر ترس از تنگدستی از ازدواج و فرزنددارشدن ممانعت بورزیم به معنای سوء ظن به خداوند قادر توانا و تسلیم شدن و پذیرفتن نظرات یهودیان شیطان صفت است که نعوذ بالله دست خداوند را در غل و زنجیر می پندارند و ما مسلمانان با تبعیت از فرمان مالتوس انگلیسی دست از اعتماد به خداوند متعال برداشته ایم و دنباله رو یهودیان شده ایم تا نقشه آمریکایی ها به اجرا در آید.

اینکه حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی از همان سال های نخست اجرای طرح تنظیم جمعیت خطرات و تهدیدات آن را گوشزد نموده بودند امری قبل تامل است. این کتاب که حاصل سخنرانی های حضرت «علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی» در رمضان المبارک ۱۳۹۰ هجریّه قمریّه در مسجد قائم طهران است، در سال ۱۳۷۳ به وسیله ی ایشان تصحیح و تکمیل شده است و در اوج اجرای سیاست های کنترل جمعیت به عنوان یک اثر اعتراضی منتشر گردیده است.

متاسفانه این روشنگری های به موقع و صحیح از سوی متولیان اجرای امر سیاست گذاری کنترل جمعیت مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت.
 
منبع: پایگاه جهان نیوز
لینک کوتاه مطلب: https://reihaneha.ir/PgfZo
برچسب ها
نرم افزارهای تولیدی ما
Card image cap
نرم افزار اندروید ریحانه‎های بهشتی

در این نرم افزار هر آنچه را درباره فرزند دار شدن می خواهید بدانید از قبل ازدواج، قبل وهنگام انعقاد نطفه، دوران بارداری و زایمان تا مرحله جوانی فرزند، تربیت دینی و علمی فرزند وجود دارد.


حجم 9 مگابایت

رایگان

Card image cap
نرم افزار اندورید یوسف کالو علی

در این نرم افزار چند سوره آخر قرآن مجید با صدای کودکانه حنانه خلفی آموزش داده می شود. قبل از اذان در شبکه پویا چند کلیپ آموزشی پخش می شود که در این نرم افزار به صورت صوتی بارگزاری شده.

حجم 6 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 2000 تومان

Card image cap
ترتیل جزء ۳۰ با صدای محمد طه جنید

در این نرم افزار بیشتر سوره های جزء ۳۰ بارگزاری شده است. این نرم افزار در آموزش صحیح خوانی، تجوید، حفظ و تشویق کودکان به یادگیری قرآن می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.


حجم برنامه: 17 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
تحدیر کل قرآن کریم/ استاد معتز آقایی

در این نرم افزار فایل صوتی تندخوانی یا تحدیر کل قرآن کریم با صدای استاد احمد دباغ بارگزاری شده است. تحدیر، سرعت در قرائت با حفظ صحت آن با استفاده از ادراج و تخفیف در قرائت است.

حجم برنامه: 120 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
نرم افزار اندروید اطفال القرآن

در این برنامه فایل صوتی ترتیل کل جزء ۳۰ با صدای قاری خردسال شیعه، احمد الطائی به صورت آفلاین قرار داده شده است. یعنی بعد دانلود برنامه برای استفاده از آن دیگر نیازی به اینترنت ندارید.

حجم 78 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
نرم افزار اندروید حنانه خلفی

در این نرم افزار چند سوره آخر قرآن مجید با صدای کودکانه حنانه خلفی آموزش داده می شود. قبل از اذان در شبکه پویا چند کلیپ آموزشی پخش می شود که در این نرم افزار به صورت صوتی بارگزاری شده.

حجم 6 مگابایت

برنامه رایگان است

Card image cap
ترتیل جزء ۳۰ با صدای احمد سعود

در این نرم افزار بیشتر سوره های جزء ۳۰ بارگزاری شده است. این نرم افزار در آموزش صحیح خوانی، تجوید، حفظ و تشویق کودکان به یادگیری قرآن می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

حجم برنامه: 17 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 2000 تومان

Card image cap
تحدیر کل قرآن کریم/ استاد احمد دباغ

در این نرم افزار فایل صوتی تندخوانی یا تحدیر کل قرآن کریم با صدای استاد احمد دباغ بارگزاری شده است. تحدیر، سرعت در قرائت با حفظ صحت آن با استفاده از ادراج و تخفیف در قرائت است.

حجم برنامه: 120 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
گناه شناسی

این برنامه نسخه اندورید وبسایت گناه شناسی است. با دانلود و نصب این نرم افزار به راحتی می توانید مطالب این وبسایت را با تفکیک موضوعی در تلفن همراه خود دنبال کنید و به اشتراک بگذارید.

حجم برنامه: 10 مگابایت

برنامه رایگان است

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن