لالایی زیبای عاشورایی برای کودکان

0 16

مدینه بـود و غـوغا بود       اسیــر دیـو بت ها بـود

محمـد سـر زد از مـکه      که او خورشید دلها بود

لالا خـورشـیـد مــن لالا

گـــل امــیــد مـــن لالا

خـدیجه همـسـر او بـود     زنی خندان وخوش خو بود

مــیـان شــادی و غـمـها       خدیجـه یارخوش رو بود

لالالا شـــادیــــم لالا

غــمـم آبـــادیــم لالا

خـدا یـک دختــر زیبـا            بـــه آنــهـا داد لالالا

بــه اسـم فاطـمه زهـرا         امــیـد مــادر و بــابـــا

لالالا کـــودکـــم لالا

 قشنگ و کـوچـکم لالا

emam

عـلـی دامــاد پیـغمبـر         بــرای فاطمـه همــسر

بـرای دختـر خـورشید         علی از هر کسـی بهتـر

چـــراغ خـانــه ام لالا

گـــل دردانــه ام لالا

عــلـی شیـــر خـدا لالا       عـلـی مـشگل گشـا لالا

شب تاریک نان می برد          بـــرای بـچــه هــا لالا

لالا مشگـل گشــای من

گــل بــاغ خــدای  مـن

حسـن فـرزند آنـها بود          حسـن ماننــد بــابـا بود

شهیــد زهـر دشمن شد       حسن یک کـوه تنها بود

لالا کــــوه  بـلنــد مــن

 شراب و شعر و قند من

zoljanah

علی فرزند دیگر داشت      جوانی کوه پیکـر داشت

همیـشه حضـرت عباس     به لب نام بـرادر داشـت

لالا نـــازک بـــدن لالا

عصای دســت مـن لالا

گل پـرپر حسینــم کو         گل سرخ و گل شب بو

کنـار رود و لـب تـشنه          تـمــام غنچــه هـای او

لالالا غــنــچــه ام لالا

لالا  لالا  گل   فردا

ali-asghar

حسیــن  و  اکــبـرم  لالا         علـــی  اصـغــــرم لالا

کجایی  عمه جان زینب       ســکیـنه  دخـتــرم  لالا

لالا لالا گـــــل لالــــه

نــکـن گـریـه نکن ناله

ashura

شبی سرد است و مهتابی        چــرا گریـان و بــی تابی

برایـت قصـه هـم گفتـم            چـرا امشــب نمی خوابی

لالا لا جــــان مــن لالا

گل  باران  من    لالا

شعر از: مصطفی رحماندوست

لینک کوتاه مطلب : https://reihaneha.ir/?p=4505

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =